Këndi i BE Bashkia Has

Adresa: 
Bashkia Has. Krume. Kukes, Shqiperi
Kordinatori: 
Erjela Mula
Mobile: 
00355 (0) 682331000