Këndi i BE Bashkia Cerrik

Adresa: 
Godina e One Stop Shop Lagja nr 2, ish Ambulanca vjeter, Cerrik
Kordinatori: 
Megi Duka
Mobile: 
00355 (0) 694713611
Tel: 
00355 (0)
Fax: 
00355 (0)