Histori nga vendi

Në datën 14 Maj 2018, në ambjentet e stadiumit "Alush Noga" Këndi BE-së Patos në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit dhe Kulturës të bashkisë si dhe shkollat e qytetit realizuan ndezjen e flakës olimpike.
Pjesmarja e Këndit të BE në këtë aktivitet është shenjë e ndërlodhjes së aktiviteteve vendore me frymen e Vitit Evropian për Trashëgiminë Kulturore 2018.

Në datën 16 Maj 2018, Këndi i BE-së në bashkinë e Patosit vizitoi mini-këndin e BE-së të hapur rishtazi në shkollën e mesme të përgjtihëshme "Zhani Ciko"të qytetit.

Në kuadër të Ditës Botërore të Jetimëve, në datën 20 Maj 2018 Këndi i BE-së në bashkinë Patos në bashkëpunim me Qendrën e Kurseve Profesionale, zhvilloi aktivitetin “Nesër do të të them Faleminderit”. Aktiviteti filloi me një prezantim të Këndit të BE-së për nxënësit, stafin pedagogjik dhe drejtuesit e qendrës profesionale.

onkurs me shkollat e mesme për njohuritë mbi BE.
Në vijim të aktiviteteve të planifikuara për javën evropiane, Këndi i BE-së në bashkinë Patos zhvilloi sot më datë 21 Maj 2018, konkursin midis nxënësve të shkollave të të mesme të qytetit lidhur me njohuritë mbi Bashkimin Evropian”.
Në konkurs morën pjesë tri shkolla të mesme të bashkisë Patos : “Mustafa Matohiti”, “Zhani Ciko” dhe “Arkea 2000”.
Shkollat u vlerësuan sipas tri treguesve:  

Këndi i BE-së Patos dhe ekipi i Bashkisë Patos organizuan në datën 25 Maj 2018, aktivitetin e radhës të platformës së grave “E premtja e grave”.  Muaji Maj i kësaj nisme u titullua ”Gatuaj me zemër, Konsumo Patos.”
Ky takim erdhi në formën e një aktivitett të hapur publik në të cilin morën pjesë gratë e platformës dhe të moshuarit e qytetit. Duarartat nag qyteti i Patosit sollën në këtë aktivitet produkte që kultivohen në zonën e Patosit dhe gatime tradicionale, të cilat u servirën për të moshuarit dhe familjet në nevojë.

Në datën 14 Qershor 2018, Këndi i BE-së në bashkinë Patos në bashkëpunim me Sektorin e Shërbimit Social zhvilluan takim informues dhe ndërgjegjësues me drejtueset dhe edukatoret e të gjitha kopshteve të Bashkisë Patos me tematikat e mëposhtme:

  • Jo migracionit të parregullt!
  • Informim për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve!
  • Riintegrimi i fëmijëve dhe familjeve të kthyera nga BE!

Ky takim iu drejtua edukatoreve të kopshteve të qytetit pasi këta janë në kontakt të drejtpërdrejtë me gjendjen psiko-sociale të fëmijëve.

Në datën 20 Qershor 2018, u mblodh në qytetin e Patosit Këshilli Vendor për Sigurinë Publike me një rëndësi të veçantë dhe që ka në qendër të vëmendjes ; qytetarin, sigurinë e jetës, pronës dhe krijimin e një ambjenti më të sigurt për shoqërinë.

Në datën 29.06.2018 Këndi i BE-së, në Bashkinë Patos mirëpriti të rinj dhe nxënës të qytetit tashmë anëtarë të grupit “Ekomjedisor” të qytetit.
Fillimisht të rinjtë pjesëmarrës u njohën me mënyrën e funksionimit të Këndit të BE-së pranë Bashkisë Patos. Ata patën mundësinë të mernin me këtë rast revistat shkencore mjedisore “Planeti jonë e Ardhmja jonë” publikim i BE. 
Drejtuesit e këndit të BE në këtë qytet, iu shpjeguan të rinjve, mënyrën e studimit të revistës dhe caktuam grafikun e takimeve të radhës me këtë grup

Në datën 12 Korrik 2018 Këndi i BE-së, në Bashkinë Patos në bashkëpunim me zyrën e Mjedisit, kanë zhvilluar takimin e dytë të grupit Eko - mjedisor me të rinjtë Bashkisë Patos.
Në fokus të këtij takimi ishte diskutimi dhe puna në grup mbi shkaqet, pasojat dhe masat që mund të ndërmarrim për të luftuar ndryshimin e klimës. 
Motoja e këtij takimi ishte:
“Planeti ynë mund të konsumohet lehtë, na ndihmoni ta ruajmë atë”

Kendi i BE në bashkinë Mirditë, organizoi në datat 26-28 Dhjetor 2017 një Program 3-ditor me temë:"Mësojmë për Bashkimin Evropian" me të rinj dhe të reja të shkollës së mesme të përgjithëshme të qytetit të Rrëshenit.
Gjatë këtij aktiviteti, Koordinatorja e Këndit të BE-së në Mirditë, bëri një prezantim të shkurtër rreth funksionimit të Këndit të BE në këtë qytet si dhe shërbimeve dhe mundësive që ofron ky kënd në varësi të nevojave e interesave të të rinjve. 

Faqet