Histori nga vendi

Në datën 7 Korrik 2018, Këndi i BE në bashkinë Kukës, ishte i pranishëm në fshatin Shishtavec, një vend me potenciale të madh qoftë bujqësor ashtu dhe turistik, si dhe i mirënjohur për kultivimin dhe cilësinë e patates.

Gjatë takimit, punonjësit e Këndit, ju ofruam banorëve të zonës njohuri të mjaftueshme mbi mundësitë për të pasur mbështetjen e Bashkimit Europian në fushën e bujqësisë nëpërmjet programit IPARD të tij. 

Në datën 14 Shkurt 2018, disa nga femijët e projektit Underadio të financuar nga BE dhe që zhvillo aktivitetet e tij në rajonin e Kuçovës, vizituan Këndin e BE pranë bashkisë së këtij qyteti, Pasi u njohën me disa nga materialet e shumta që gjendeshin në stendat e këtij Këndi, ata vendosën të bëjnë disa regjistrime dhe këto informacione ti ndanin me bashkëmoshataret e tyre në të gjithë vendin nëpërmjet valëve të Radios që ata përdorin për projektet e tyre.

Regjistrimet e tyre këtë herë ishin me këto tema:

Në datën 27 Mars 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë u vizitua nga një grup nxënësish të shkollës 9-vjeçare “18 Tetori” të këtij qyteti.

Gjatë këtij takimi, nxënësit u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit dhe me materiale të ndryshme që kishin të bënin me Bashkimin Evropian.

Më pas me nxënësit u zhvillua një seancë informimi në të cilën u prezantua BE; historikut, simbolet dhe institucioneve të saj.

Në datën 3 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim me të rinjtë e Qendrës Rinore Kuçovë.

Gjatë këtij takimi, të rinjtë u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë qytet, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE, mënyrën e funksionimit të tij, si dhe patën rastin të konsultojnë materiale të ndryshme promovuese të Bashkimit Evropian që ndodhen në stendat e Këndit.

Pas prezantimit me Këndin, të rinjtë ndoqën një session informimi mbi BE : historikun, institucionet dhe programet e ndryshme të saj, të cilat kanë në qendër të vëmëndjes të rinjtë.

Në datën 17 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim mbi barazinë gjinore me femijët/të rinjtë e projektit Underadio.

Gjatë këtij takimi, të rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë bashki, mbi terminolohjinë; barazi gjinore, dhunë ndaj grave, integrimin gjinor. Të rinjve iu bë një përshkrim i detajuar i Axhendëssë Barazisë Gjinore të Bashkimit Evropian.

Në datën 24 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi në ambientet e Qendrës Rinore të këtij qyteti, një takim me të rinj dhe të reja nga komuniteti rom dhe egjyptian nga zonat rurale të kësaj bashkie, 

Te rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, mbi qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit të tij, materialet e ndryshme promovuese mbi Bashkimit Evropian që ndodhen në ambjentet e këtij Këndi, si dhe u shpjegua se për çfarë mund të përdorej ky Kënd prej tyre. 

Në datën 29 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe projektin Underadio organizuan një vizitë në Bashkinë Belsh.

Të rinjtë u pritën në një takim nga Koordinatori i BE në Bashkinë Belshit i cili iu foli të rinjve mbi qytetin e Belshit, historinë, trashëgiminë dhe aktivitetet kulturore më të rëndësishme që zhvillohen në këtë qytet.

Në datën 30 Prrill 2018, Kendi i BE në Bashkinë Korçë, organizoi një takim informues me nxënësit e shkolles 9 vjeçare "Sevasti Qirjazi" të këtij qyteti.

Gjatë takimit, nxënësit u informun mbi institucionet evropiane, rroli detyrat dhe funksionet e tyre.  Njëkohësisht ata ndoqën një prezantim të plotë rreth funskionit dhe detyrave të Këndit të BE në qytetin e Korcçës, si dhe përse shërben ky Kënd për interest e tyre. 

Në kuadrin e ditës së tokës në datën 22 prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Korçë, në bashkëpunim me drejtori të tjera të bashkisë së këtij qyteti, shkollat e mesme dhe Univeristetin "Fan Noli" organizuan në kodrat e qytetit një aktivitet për mbjellien e pemëve. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte sensibilizimi i qytetarëve duke treguar më shumë kujdes për tokën si dhe sa më shumë gjelbërim për Korçën në Ditën e Tokës!

200 fidanë të rinj u mbollën në kodrat e qytetit nga nxënës të shkollave të mesme, pedagogë dhe studentë të universitetit "Fan S. Noli". 

Në datën 9 Maj 2018, Këndin e BE në bashkinë Korçë e vizituan rreth 20 nxënës të shkollës 9 vjeçare "Demokracia" të këtij qyteti. 

Gjatë këtij takimi informues nxënësit u njohën me historikun dhe rrugëtimin e BE - së që nga hapat e parë të krijimit dhe deri në ditët e sotme. 

Gjithashtu ata patën rastin të njohen edhe me materile të tjera informuese rreth Bashkimit Evroian, të disponueshme nga ky Kënd.

Faqet