Histori nga vendi

Në datën 29.06.2018 Këndi i BE-së, në Bashkinë Patos mirëpriti të rinj dhe nxënës të qytetit tashmë anëtarë të grupit “Ekomjedisor” të qytetit.
Fillimisht të rinjtë pjesëmarrës u njohën me mënyrën e funksionimit të Këndit të BE-së pranë Bashkisë Patos. Ata patën mundësinë të mernin me këtë rast revistat shkencore mjedisore “Planeti jonë e Ardhmja jonë” publikim i BE. 
Drejtuesit e këndit të BE në këtë qytet, iu shpjeguan të rinjve, mënyrën e studimit të revistës dhe caktuam grafikun e takimeve të radhës me këtë grup

Në datën 12 Korrik 2018 Këndi i BE-së, në Bashkinë Patos në bashkëpunim me zyrën e Mjedisit, kanë zhvilluar takimin e dytë të grupit Eko - mjedisor me të rinjtë Bashkisë Patos.
Në fokus të këtij takimi ishte diskutimi dhe puna në grup mbi shkaqet, pasojat dhe masat që mund të ndërmarrim për të luftuar ndryshimin e klimës. 
Motoja e këtij takimi ishte:
“Planeti ynë mund të konsumohet lehtë, na ndihmoni ta ruajmë atë”

Kendi i BE në bashkinë Mirditë, organizoi në datat 26-28 Dhjetor 2017 një Program 3-ditor me temë:"Mësojmë për Bashkimin Evropian" me të rinj dhe të reja të shkollës së mesme të përgjithëshme të qytetit të Rrëshenit.
Gjatë këtij aktiviteti, Koordinatorja e Këndit të BE-së në Mirditë, bëri një prezantim të shkurtër rreth funksionimit të Këndit të BE në këtë qytet si dhe shërbimeve dhe mundësive që ofron ky kënd në varësi të nevojave e interesave të të rinjve. 

Në kuadër të Javës Evropiane, në bashkinë Mat u zhvillua një forum qytetar i cili u mundësua nga Këndi i BE-së në këtë bashki në bashkëpunim me “Europe House” – Shtëpia e Evropës.
Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues nga Bashkimi Evropian në Shqipëri, si edhe grupe të ndryshme interesi: OJF, sipërmarës, nxënës të shkollave të mesme të qytetit, përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendore si dhe qytetarë të cilët diskutuan dhe drejtuan pyetje mbi çështjet e integrimit në BE.

Në kuadër të Javës Evropiane, në datën 09 Maj 2018, Këndi i BE-së pranë Bashkisë Mat, zhvilloi një sesion informues me nxënës të shkollës së mesme të përgjtihëshme "28 Nëntori" në Burrel.
Ky ishte një takim i hapur, bashkëbisedues, ku të rinjtë u njohën me BE-në, programet dhe politikat e saj që prekin veçanërisht të rinjtë.  Të pranishmit patën rastin gjithashtu të njihen nga afër me Këndin e BE-së dhe të mësojnë për rrolin dhe funksionet që ka ai.

Në datën 19 Qershor 2018 në ambientet e sallës së Këshillit Bashkiak në bashkinë MAT, u zhvillua një trajnim me stafin e Bashkisë së qytetit me temë "Buxhetimi me pjesëmarrje dhe roli i Integrimit Evropian në pushtetin vendor".
Ku trainim u mundësua nga Fondacioni gjerman Friedrich Ebert Stiftung (FES) që opron në Shqipëri në bashkëpunim me Këndin e BE të këtij qyteti.

Në datën 06 Gusht 2018 ndryshe nga herët e tjera, Këndi i BE-së i Bashkisë Mat u familjarizua akoma më shumë me qytetarët e këtij qyteti
Koordinatori i BE-së, përfshirë edhe Zv.koordinatorin, e këtij Këndi, morën nismën për të folur me qytetarët, duke ju shpërndarë atyre materiale dhe broshura në lidhje me Këndin, historikun e BE-së, migrimin e parregullt, dhe jo vetëm. 

Në datën 8 Mars 2018, në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, Këndi i BE në bashkinë Mallakastër, në bashkëpunim me Drejtorinë e Çështjeve Sociale pranë kësaj bashkie si dhe disa organizata të shoqërisë civile që ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin e Ballshit, organizuan një bashkëbisedim me një komunitet grash të rajonit. 

"Mjedis i pastër, jetë e shëndetshme" është titulli i aktivitetit  që Këndi i BE në bashkinë Mallakastër, zhvilloi në bashkpunim me Qendren social - kulturore të fëmijëve të qytetit të Ballshit, në datën 20 Mars 2018. 
Në këtë aktivitet në të cilin morën pjesë nxënësit dhe stafet pedagogjike të të tre shkollave 9 vjeçare të rajonit të Mallakstrës si dhe përfaqësues të bashksië së qytetit dhe komuniteti i prindërve, u transmetuan mesazhe mjaft të qarta e domethënëse për rendësië, vlerat dhe domosdoshmërinë që paraqet mbrojtja e mjedisit.

Në Ditën Botërore të Sindromës Down, në datën 21 Mars 2018, Këndi i BE në bashkinë Mallakastër, në bashkëpunim me Qendrën “Xhonatan” që ushtron aktivitetin e saj në këtë qytet, organizoi një fushatë ndërgjegjësuese për banorët e qytetit  me qëllim inkuraajimin e fëmijëve dhe të të rriturve të prekur nga sindroma Down, për të qenë pjesë aktive dhe normale e shoqërisë.
Sllogani I kësaj fushate ishte “Miqtë e mi, komuniteti im”.

Faqet