Histori nga vendi

Me mbështetjen e Këndit të BE, në datën 17 Maj 2018, Bashkia Dropull realizoi ceremoninë e hapjes së sezonit turistik për këtë qytet.

Ky aktivitet pati në qendër të vëmëndjes promovimin e gastronomisë tradicionale tyë rajonit, kultiurës dhe trashëgimisë kulturore të zonës.

Si një bashki minoritare e një vëndi anëtar të BE, Këndi i BE, jo vetëm që realizoi një përfaqësim dinjitoz me një stendë të hapur për publikun, por ofroi një informacion të gjerë mbi BE, nisur nga pyetje të ndryshme të qytetarëve gjatë vizitave në stendë.

Kendi i BE në bashkinë Dibër organizoi në datën 5 Mars 2018 aktivtetin me temë ; “Mësojmë për Bashkimin Evropian" me nxënësit e Shkollës “Irfan Hajrullai” të Peshkopisë.

Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e kësaj shkolle.

Në këtë aktivitet, në të cilin morën pjesdë shumë nxënës të kësaj shkolle, Koordinatori i Këndit të BE-së së në këtë bashki, së bashku me zv koordinatorin, bënë një prezantimin të shkurter rreth librit “Misteri i Yjeve të Arta” si dhe një prezantim në lidhje me Bashkimin Evropian, historikun e tij që prej krijimit e deri në ditët e sotme. 

Në datën 10 Maj 2018, në kuadër të Javës Evropiane, Këndi i BE-së në bashkinë Dibër zhvilloi aktivitetin me titull “Zëri im në Planifikimin e Qytetit”.

Të rinjtë e qytetit të Peshkopisë, të cilët janë pjesë edhe e Forumit Rinor të qyetit, shprehën idetë e tyre rreth mundësive që mund t’u  ofrohen atyre nga admnistrata vendore në lidhje me nismat dhe iniciativat që ata kanë për zhvillimin e qytetit. 

Gjatë këtij aktiviteti u diskutua rreth qytetarisë aktive dhe se si të rinjtë mund të luajnë një rol më aktiv në jetën sociale, kulturore, dhe sportive të qytetit.

Në datat 24 – 25 Maj Këndi BE Dibër iu bashkua trajnimit 2 ditor rreth skemave mbështetëse të programit IPARD II, organizuar nga CBS, me fokus sipërmarjet në fushën e agrobiznesit  në rajonin e Dibrës. 

Në këtë trajnim sipërmarësit u informuan mbi financimet alternative që ofrohen nga fondet e BE për fermerët lokalë si dhe procedurat e aplikimit për aksesimin e këtyre fondeve.

Këndi i BE Dibër, në datën 17 Qershor 2017, iu bashkua Panairit Rajonal të Punës,  pjesë e të cilit ishin mësues, nxënes, qytetarë, feremrë, sipërmarës si dhe autoritetet vendore, të cilët shprehën interes rreth Kendin të BE në ëtë qytet, informacioneve dhe mundësive që ai ofron. 

Gjatë këtij panairi pjesmarrësit u informuan rreth mundësive, emigracionit të parregullt, Erasmus + dhe programit IPARD II, të cilat u mundesuan për të pranishmit nga eksperte vendas të thirur në këtë aktivitet nga Këndi i BE së këtij qyteti. 

Në datën 11 Prill 2018, Këndi i BE në bashkinë Cërrik, zhvilloi një takim informues me nxënësit e shkollës së mesme “Miranda Baku” në fshatin Gostimë të qytetit të Cërrikut.

Gjatë këtij takimi, nxënësit e klasave të 12 – ta të kësaj shkolle, jo vetëm u  njohën me Këndin e BE që është hapur tashmë në bashkinë Cërrik, rrolin dhe detyrat e tij, por ndoqën një prezantim të gjerë në lidhje me politikat rinore të BE, si dhe programin Erasmus Plus që mbështet shkollimin dhe lëvizshmërinë e të rinjve në vende të ndryshme anëtare të BE. 

Në datën 5 Mars 2018, Këndi i BE, pranë Bashkisë Bulqizë organizoi një sesion informimi me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile që operojnë brenda juridiksionit të Bashkisë Bulqizë.

Ky takim, u thirr me qëllimin për të njohur organizatat me funksionin, mundësitë, dhe programet që ofon BE në kuadër të forcimit të kapaciteteve të Shoqrisë Civile.

Në datën 13 Mars 2018, Këndi i BE pranë bashkisë Bulqizë, organizoi një takim informues me maturantët e shkollave të mesme të qytetit të Bulqizës, në lidhje me Programin Erasmus Plus të Komisionit Evropian si dhe mbi orientimin e karrierës brenda vendit.

Në këtë takim morën pjesë shumë maturantë nga këto shkolla.

Ditën e premte, në datën 6 Prill 2018, Koordinatori i Këndit të BE në Bashkinë e Bulqizës, realizoi një takim me nxënësit më aktivë të shkollës së mesme të përgjithëshme të qytetit. 

Ky takim, vjen në kuadrin e një sërë nismash që po projektohen për tu ndërmarrë në këtë qytet, me qëllimin për ta bërë sa më aktiv dhe ndërveprues komunitetin.

Në datën 27 dhe 28 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë e Bulqizës, organizoi një trajnim 2 ditor me të rinjtë e këtij qyteti  temë : m”Qytetaria Aktive dhe modeli evropian i saj”.

Në këtë trajnim morën pjesë gjithsesj 25 nxënës nga shkolla të mesme të bashkisë Bulqizë si edhe aktivistë të tjerë që angazhohen në komunitet mbi këtë temë në qytet. 

Faqet