Histori nga vendi

Në datën 10 Maj 2018, Këndi i BE pranë Bashkise Elbasan, zhvilloi një takim infomues mbi mundësitë e studimt në Bashkimin Evrope, me nxënës të shkollave të mesme të qytetit të cilët janë njëkohesisht edhe pjestarë të Këshillit Rinor Elbasan.

Me kërkesëm e këtyre të fundit, stafi i Këndit të BE përgatiti një material informues mbi mënyrën e aplikimit, kushtet, afatet dhe shume informacione të tjera të nevojshme për studentët që duan të studiojnë në universitet evropiane. 

Në kuadër të "Ditës ndërkombëtare të Konsumatorit"në datën 15 Mars 2018 , Këndi i BE në bashkinë Durrës, në bashkëpunim me Qendrën e Konsumatorit Shqiptar, zhvilloi 2 takime informuese me nxënësit e shkollave të mesme "Olsi Lasku" dhe "Besnik Hidri" të njësisë administrative Rrashbull të këtij qyteti.

Në Javën ndërkombëtare të tokës, Këndi i BE në bashkinë Durrës, në bashkëpunim me nxënësit e shkollës jopublike "Migjeni" organizuan një aktivitet me qëllim mbjellien e sa më shumë pemëve.

Për rjedhojë, së bashku dhe nën kujdesin e punëtorëve të ndërmarrjes së gjelbërimit të bashkisë së qytetit, të drejtuar nga ekipi I Këndit të BE në këtë qytet, ata mbollën nje sasi të konsiderueshme fidanësh në lagjen Nr 4 të qytetit, duke i dhënë asaj një imazh krejt ndryshe nga ai që ishim mësuar të shihnim deri tani. 

Në kuadër të "Javës së Evropës" Këndi i BE-Durrës në bashkëpunim me "Klubin e Juristëve" të Universitetit "Aleksander Moisiu" në këtë qytet, zhvilloi një orë të hapur në shkollën e mesme të përgjtihëshme"Gjergj Kastrioti" me temë " Të njohim institucionet e BE-së". 

Në vijim të aktiviteteve në kuadër të "Javës së Evropës", koordinatori lokal për bashkinë Durrës dha një intervistë me fokus promovimin e këndit të BE-së në median lokale.  Intervista pati një impakt që nuk kaloi pa u vënë re duke pasur shumë reagime pozitive.

Më poshtë gjeni linkun ku mund të dëgjoni dhe intervistën e dhënë:

https://www.mixcloud.com/PortalDurres/anonim-30-intervist%C3%AB-me-kordi...

Më datë 31Maj 2018, Bashkia Durrës zhvilloi dëgjesën publike në kuadër të PBA 2019-2021 për Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit (drejtori kjo e cila ka në përbërjen e saj Sektorin e Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, që shërben edhe si zyra që merret me aplikimin dhe implementimin e projekteve IPA Crossborder dhe Transnacional  që nga viti 2011).

Më datë 2 qershor, 2018, Departamenti i Drejtësisë në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës (UAMD) organizoi konferencën shkencore me temë: “Miradministrimi si dimension i rëndësishëm në integrimin drejt Bashkimit Europian”.

Nxënësit e klasës së 3-të të Bashkisë Durrës vunë në skenë botimin me titull "Aventurat e Xhulias dhe Stivenit". shfaqja u dha fillimisht për nxënësit e shkollës jopublike "Migjeni" në këtë qyetet. 

Duke parë suksesin që pati shfaqja, këndi i BE-së Durrës në bashkëpunim me këndin e BE-së Kamëz mundësuan venien në skenë të kësaj shfaqieje edhe për nxënësit e shkollave 9-vjecare të qytetit të Kamzës. 

Në datën 20 Mars 2018, gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak të kësaj Njësie të Qeverisjes Vendore, Këndi i BE në këtë bashki, prezantoi përpara anëtarëve të këtij këshilli këndin e BE të ngritur së fundëmi në Dropull.

Gjatë këtij prezantimi, anëtarët e Këshiilit u njohën me rrolin dhe detyrat e Këndt të BË si dhe me aspektet përfituese të vetë bashkisë nga prezenca e tij në këtë qytet.

Në kuadër të javës evropiane, Këndi I BE në bashkinë Dropull, në bashkëpunim me “Europe House” – Shtepinë e Evropës në Tiranë, organizuan “Forumin qytetar”.

Ky forum, u drejtua nga përfaqësus të Delegacionit të BE në Shqipëri, Kryetari I Bashkisë Dropull si dhe Konsulli I Përgjithëshëm I Republikës së Greqisë në Gjirokastër Z. Vasilios Tolios.

Faqet