Histori nga vendi

Në kuadër të projektit me temë, "Ekstremizmi i Dhunës" i organizuar me presidenten e shoqatës, "Qendra e Këshillimit të Njerëzve me Aftësi të  Kufizuar," znj.Antonjeta Pera, në bashkpunim me stafin pedagohjik të shkollës së mesme të Fushë-Arrëzit, përfaqësues të zyrës së Çështjeve Sociale, dhe me koordinatorin e Këndit të BE në këtë bashki, u organizua një takim sensibilizues me nxënësit e kësaj shkolle mbi temën e lartëpërmëndur. 

Fokusi i këtij takimi ishin elemente të ndryshëm tematik mbi të drejtat e njeriut; e drejta sociale, civile, kulturore, fetare, barazia gjinore etj. 

Nisma e qeverisë shqiptare për reduktimin e qeseve plastike ka filluar të japë efektet e para edhe në bashkinë Fushë – Arrëz.

Në këtë kuadër, grupi i të rinjve të rrethit të studimit "Riciklimi Kreativ" në Fushë - Arrëz mbështetur nga “Agroapuka” dhe “We Effect”, dy organizata që veprojnë në këtë rajon.  në bashkëpunim me këndin e BE të këtij qyteti, ndërmorën një fushatë ndërgjegjësuese për eliminimin e qeseve plastike.

Ne date 19 Prill 2018, Koordinatori dhe zv/Koordinatori i Kendit te BE pranë Bashkisë Elbasan, zhvilluan një sesion informimi me Keshillin Rinor Elbasan në ambjentet e shkollës së mesme Vasil Kamami të këtij qyteti.

Në këtë takim, anëtaret e Këshillit Rinor Elbasan, njëkohësisht edhe nxënës të shkollave të mesme të ndryshme të qytetit u informuan mbi projektin Bashkitë për në Evropë, si dhe rrolin dhe funksionin e Këndit të BE në qytetin e Elbasanit.

Në datën 22 Prrill 2018, Këndi i BE në bashkinë Elbasan, në bashkëpunim me Këshillin Rinor të këtij qyteti, orgaznizuan një aktivitet me rastin e Ditës së Tokës. 

Aktiviteti filloi me një vizitë në fidanishten e Bashkisë Elbasan ku pjesëmarësit në këtë aktivitet morën informacion të detajuar neë lidhje me llojet e bimeve dhe luleve të shumëllojshme që kultivohen në parcelat e saj. 

Më tej, aktiviteti vijoi me përzgjedhjen e disa pemëve të cilat më pas u mbollën në një zone të qytetit të Elbasanit. 

Në datën 9 Maj 2018, me rastin e Ditës së Evropës, Këndi i BE pranë Bashkisë Elbasan zhvilloi një takim me nxënësit e klasës së 8-të të shkollës 9-vjeçare “Hamit Mullisi”. 

Në këtë takim u be një prezantim i përgjithshëm i Bashkimit Evropian si dhe rrolit të Këndit të BE. 

Një vëmëndje të veçantë gjatë këtij takimi iu kushtua emigracionit të paligjshëm si dhe respektimit të rregullave për levizjen e lirë në hapësirën Shengen.

Në datën 10 Maj 2018, Këndi i BE pranë Bashkise Elbasan, zhvilloi një takim infomues mbi mundësitë e studimt në Bashkimin Evrope, me nxënës të shkollave të mesme të qytetit të cilët janë njëkohesisht edhe pjestarë të Këshillit Rinor Elbasan.

Me kërkesëm e këtyre të fundit, stafi i Këndit të BE përgatiti një material informues mbi mënyrën e aplikimit, kushtet, afatet dhe shume informacione të tjera të nevojshme për studentët që duan të studiojnë në universitet evropiane. 

Në kuadër të "Ditës ndërkombëtare të Konsumatorit"në datën 15 Mars 2018 , Këndi i BE në bashkinë Durrës, në bashkëpunim me Qendrën e Konsumatorit Shqiptar, zhvilloi 2 takime informuese me nxënësit e shkollave të mesme "Olsi Lasku" dhe "Besnik Hidri" të njësisë administrative Rrashbull të këtij qyteti.

Në Javën ndërkombëtare të tokës, Këndi i BE në bashkinë Durrës, në bashkëpunim me nxënësit e shkollës jopublike "Migjeni" organizuan një aktivitet me qëllim mbjellien e sa më shumë pemëve.

Për rjedhojë, së bashku dhe nën kujdesin e punëtorëve të ndërmarrjes së gjelbërimit të bashkisë së qytetit, të drejtuar nga ekipi I Këndit të BE në këtë qytet, ata mbollën nje sasi të konsiderueshme fidanësh në lagjen Nr 4 të qytetit, duke i dhënë asaj një imazh krejt ndryshe nga ai që ishim mësuar të shihnim deri tani. 

Në kuadër të "Javës së Evropës" Këndi i BE-Durrës në bashkëpunim me "Klubin e Juristëve" të Universitetit "Aleksander Moisiu" në këtë qytet, zhvilloi një orë të hapur në shkollën e mesme të përgjtihëshme"Gjergj Kastrioti" me temë " Të njohim institucionet e BE-së". 

Në vijim të aktiviteteve në kuadër të "Javës së Evropës", koordinatori lokal për bashkinë Durrës dha një intervistë me fokus promovimin e këndit të BE-së në median lokale.  Intervista pati një impakt që nuk kaloi pa u vënë re duke pasur shumë reagime pozitive.

Më poshtë gjeni linkun ku mund të dëgjoni dhe intervistën e dhënë:

https://www.mixcloud.com/PortalDurres/anonim-30-intervist%C3%AB-me-kordi...

Faqet