Histori nga vendi

Në kuadrin e ditës së tokës në datën 22 prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Korçë, në bashkëpunim me drejtori të tjera të bashkisë së këtij qyteti, shkollat e mesme dhe Univeristetin "Fan Noli" organizuan në kodrat e qytetit një aktivitet për mbjellien e pemëve. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte sensibilizimi i qytetarëve duke treguar më shumë kujdes për tokën si dhe sa më shumë gjelbërim për Korçën në Ditën e Tokës!

200 fidanë të rinj u mbollën në kodrat e qytetit nga nxënës të shkollave të mesme, pedagogë dhe studentë të universitetit "Fan S. Noli". 

Në datën 9 Maj 2018, Këndin e BE në bashkinë Korçë e vizituan rreth 20 nxënës të shkollës 9 vjeçare "Demokracia" të këtij qyteti. 

Gjatë këtij takimi informues nxënësit u njohën me historikun dhe rrugëtimin e BE - së që nga hapat e parë të krijimit dhe deri në ditët e sotme. 

Gjithashtu ata patën rastin të njohen edhe me materile të tjera informuese rreth Bashkimit Evroian, të disponueshme nga ky Kënd.

Në datën 19 Mars 2018, Kendi i BE në bashkinë Klos, organizoi një takim me qytetarë të ndryshëm dhe të rinjtë e shkollës së mesme të qytetit të Klosit, me temën “Qytetaria aktive “.

Në këtë aktivitet, Kordinatorja e BE-së për këtë bashki, Znj.Blediana Hoxha, bëri një prezantim të shkurtër të Këndit të BE të hapur së fundëmi në këtë qytet, funksionimit dhe mundësive që ofron ky Kënd në varësi të nevojave e interesave të të rinjve dhe qytetareve të Klosit.

Në datën 30 Mars 2018, Këndi i BE në bashkinë Klos, në bashkëpunim me bashkinë e qytetit, nxnësit e shkollave 9 vjeçare si dhe qytetarë të ndryshëm, organizuan një aktivitet për pastrimin e qytetit në kuadër të nismës “Të pastrojmë qytetin tonë”.

“Mjedis i pastër - jetë e shëndetëshme” - ishte logoja që u prezantua përpara fëmijëve të shkollave të qytetit të Klosit nga ana e Këndit të BE.

Në kuadër të ditës së Evropës, në datën 9 Maj 2018, u organizua një takim informues nga Koordinatorja Bledjana Hoxha  mbi  Këndin e  BE-së në këtë bashki. 

Takimi u zhvillua me nxënës të shkollës 9-Vjeçare të qytetit të Klosit . 

Në këtë takim u prezantua dhe u diskutua mbi funksionin e Këndit të BE-së pranë kësaj Bashkie si dhe u shpërndanë një numër i madh fletëpalosjesh informuese mbi BE-në për nxënësit.

Në datën 15 Maj 2018, Këndi i BE-së në bashkinë Klos organizoi një aktivitet me nxënës të Shkollës 9-Vjeçare Klos mbi Ditën Ndërkombëtare të Familjes.

Fillimisht u organizua një prezantim mbi këtë ditë nga koordinatorja Lokale e BE-së. Përmes posterave, këshillave dhe interpretimeve të nxënësve të shkollë 9-vjeçare   u trasmetuan mesazhe mjaft të qarta, domethënëse për rëndësinë, vlerat dhe domosdoshmërinë që ka “Familja’.

Nxënësit shprehën mendimet e tyre mbi familjen dhe problemet e saj.

Në datën 23 Maj 2018 koordinatorja e Këndit të BE-së në bashkinë Klos, organizoi një aktivitet në bashkëpunim me Shoqatën e të Verbërve të qytetit.

Në fillim të aktivitetit u prezantua Këndi i BE në këtë qytet. Prezantimi shërbeu si një fillesë njohurish në lidhje me mënyrën e trajtimit të personave më aftësi të kufizuara në territorin e vendeve anëtare të bashkimit Evropian si dhe mundësitë që të verbërit me shikim të munguar tërëssiht apo të pjesëshëm kanë në këto vende. 

Në datën 04 Qershor 2018, Koordinatorja e BE-së në Bashkinë Klos, organizoi një aktivitet me nxënës të shkollës së mesme “Shaban Çollaku“ të këtij qyteti, me temë “Migrimi i Parregullt”, takim i cili shërbeu edhe për të promovuar Këndin e BE në këtë qytet.  

Gjatë takimit nxënësit patën mundësi të informohen në lidhje me migrimin e rregullt dhe mënyrave të udhëtimit për moshat 12-18 vjeç në vendet anëtare të BE. Ata gjithashtu u informuan në lidhje me mundësitë që ofron BE në fushën e punësimit  dhe arsimimit 

Në datën 19 Korrik 2018, Këndi i BE në bashkinë Klos organizoi një takim me fermerët e këtij qyteti

Në këtë takim u diskutua jo vetëm për liçensimin, standartet dhe cilësinë e produkteve që prodhohen nga fermerët e Bashkisë së Klosit, por edhe për ndryshimin mes standarteve të BE-së, dhe prodhimeve të fermerëve të kësaj bashkie. 

Në datën 13 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë e Kavajës zhvilloi një sesion informimi me “Grupin Rinor” të Kavajës me temën " Prezantimi i Këndit të BE dhe i Programit Erasmus". 

Gjatë këtij takimi, anëtarët e këtij grupi u njohën me Këndin e BE në qytetin e Kavajës, funksionet dhe detyrat e Kordinatorit Lokal të këtij Këndi, si dhe u njohën me mundësitë që ofron ky Kënd për interesat dhe njohuritë e tyre. 

Faqet