Histori nga vendi

Në kuadër të javës së Evropës 2018, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, në bashkëpunim me “Europe House” – Shtëpinë e Evropës, Bashkinë Belsh si dhe këndin e BE në këtë bashki, organizuan natën e kinemasë evropiane në qytetin e Belshit. 

Ky aktivitet unik në llojin e tij në qytetin e Belshit zgjoi interesin e qindra qytetarëve të cilët shijuan artin kinematografik evropian si pjesë e trashëgimisë culture të përbashkët.

Këndi i BE në bashkinë e Belshit në bashkëpunim me shkollën e mesme të këtij qyteti, organizuan një sesion inforimi më nxënësit e kësaj shkollë në lidhje me: institucionet e BE, politikat e Bashkimit Evropian për të rinjtë, për ambjentin, për zhvillimin e turizmit si dhe për edikumin.

Gjatë kësaj ditë informimi u diskutua gjithashtu edhe lëvizja e lirë në vendet anëtare të BE si dhe migracioni i parregullt.

Këndi i BE-së në Bashkinë Përmet i bashkohet aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Trafikimit të Qënieve Njerëzore (30 korrik) me një mesazh sensibilizues të krijuar dhe prezantuar nga qytetarë të thjeshtë të qytetit tonë. 

Trafikimi i qënieve njerëzore është një krim i rëndë dhe shkelje e të drejtave të njeriut. Të gjithë mund të ndihmojmë në parandalimin e tij.

https://www.facebook.com/BashkiaPermet/videos/1793470884100495/

Në datën 06 Qershor 2018, Koordinatorja e Këndit të BE në Bashkinë Kurbin realizoi një aktivitet promovues rreth Këndit të BE-së në këtë qytet  me nxënës të klasës së VIII, në shkollën nr.3 Laç,Kurbin. 
Perveç njohjes me Këndin e BE-së, nxënësit trajtuan si temë Kushtet e Proçesit të Integrimit të Shqipërisë në BE. 
Njëkohësisht ata u njohëm edhe me disa nga punimet e nxenësve të nryshëm të qytetit, realizuar me këtë tematikë.

Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Qeverinë shqiptare po implementojnë projektin “Bashkitë për në Evropë”. Ky është një projekt që po implementohet në 61 bashkitë e Shqipërisë, me mbështetjen e 61 koordinatorëve lokal të BE-së. Objektivi i përgjithshëm i projektit është forcimi i kapaciteteve qeverisëse të bashkive në lidhje me çështjet e BE-së, si dhe informimi i qytetarëve shqiptarë dhe administratave lokale në Shqipëri, rreth informacionit në lidhje me BE-në, politikat dhe programet e saj.

Në datën 31 Janar 2018, Këndi I BE në bashkinë Kukës, në bashkëpunim me bashkinë e qytetit organizuan aktivitetin me temë “Ditës Evropiane të Pemës”.
Qyteti i Kukësit ruan në traditën e lashtë dhe të pasur etnokulturore të tij, kultin e Pemës, të cilin e ka veshur me domethënie të veçanta dhe me një simbolikë të pasur e cila përcjell njerëzit dhe shoqërinë në aktivitetet më të rëndësishëm të jetës së tyre.

Faqet