Histori nga vendi

Në datën 3 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim me të rinjtë e Qendrës Rinore Kuçovë.

Gjatë këtij takimi, të rinjtë u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë qytet, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE, mënyrën e funksionimit të tij, si dhe patën rastin të konsultojnë materiale të ndryshme promovuese të Bashkimit Evropian që ndodhen në stendat e Këndit.

Pas prezantimit me Këndin, të rinjtë ndoqën një session informimi mbi BE : historikun, institucionet dhe programet e ndryshme të saj, të cilat kanë në qendër të vëmëndjes të rinjtë.

Në datën 17 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi një takim mbi barazinë gjinore me femijët/të rinjtë e projektit Underadio.

Gjatë këtij takimi, të rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE në këtë bashki, mbi terminolohjinë; barazi gjinore, dhunë ndaj grave, integrimin gjinor. Të rinjve iu bë një përshkrim i detajuar i Axhendëssë Barazisë Gjinore të Bashkimit Evropian.

Në datën 24 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë organizoi në ambientet e Qendrës Rinore të këtij qyteti, një takim me të rinj dhe të reja nga komuniteti rom dhe egjyptian nga zonat rurale të kësaj bashkie, 

Te rinjte u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, mbi qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit të tij, materialet e ndryshme promovuese mbi Bashkimit Evropian që ndodhen në ambjentet e këtij Këndi, si dhe u shpjegua se për çfarë mund të përdorej ky Kënd prej tyre. 

Në datën 29 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe projektin Underadio organizuan një vizitë në Bashkinë Belsh.

Të rinjtë u pritën në një takim nga Koordinatori i BE në Bashkinë Belshit i cili iu foli të rinjve mbi qytetin e Belshit, historinë, trashëgiminë dhe aktivitetet kulturore më të rëndësishme që zhvillohen në këtë qytet.

Në datën 30 Prrill 2018, Kendi i BE në Bashkinë Korçë, organizoi një takim informues me nxënësit e shkolles 9 vjeçare "Sevasti Qirjazi" të këtij qyteti.

Gjatë takimit, nxënësit u informun mbi institucionet evropiane, rroli detyrat dhe funksionet e tyre.  Njëkohësisht ata ndoqën një prezantim të plotë rreth funskionit dhe detyrave të Këndit të BE në qytetin e Korcçës, si dhe përse shërben ky Kënd për interest e tyre. 

Në kuadrin e ditës së tokës në datën 22 prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Korçë, në bashkëpunim me drejtori të tjera të bashkisë së këtij qyteti, shkollat e mesme dhe Univeristetin "Fan Noli" organizuan në kodrat e qytetit një aktivitet për mbjellien e pemëve. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte sensibilizimi i qytetarëve duke treguar më shumë kujdes për tokën si dhe sa më shumë gjelbërim për Korçën në Ditën e Tokës!

200 fidanë të rinj u mbollën në kodrat e qytetit nga nxënës të shkollave të mesme, pedagogë dhe studentë të universitetit "Fan S. Noli". 

Në datën 9 Maj 2018, Këndin e BE në bashkinë Korçë e vizituan rreth 20 nxënës të shkollës 9 vjeçare "Demokracia" të këtij qyteti. 

Gjatë këtij takimi informues nxënësit u njohën me historikun dhe rrugëtimin e BE - së që nga hapat e parë të krijimit dhe deri në ditët e sotme. 

Gjithashtu ata patën rastin të njohen edhe me materile të tjera informuese rreth Bashkimit Evroian, të disponueshme nga ky Kënd.

Në datën 19 Mars 2018, Kendi i BE në bashkinë Klos, organizoi një takim me qytetarë të ndryshëm dhe të rinjtë e shkollës së mesme të qytetit të Klosit, me temën “Qytetaria aktive “.

Në këtë aktivitet, Kordinatorja e BE-së për këtë bashki, Znj.Blediana Hoxha, bëri një prezantim të shkurtër të Këndit të BE të hapur së fundëmi në këtë qytet, funksionimit dhe mundësive që ofron ky Kënd në varësi të nevojave e interesave të të rinjve dhe qytetareve të Klosit.

Në datën 30 Mars 2018, Këndi i BE në bashkinë Klos, në bashkëpunim me bashkinë e qytetit, nxnësit e shkollave 9 vjeçare si dhe qytetarë të ndryshëm, organizuan një aktivitet për pastrimin e qytetit në kuadër të nismës “Të pastrojmë qytetin tonë”.

“Mjedis i pastër - jetë e shëndetëshme” - ishte logoja që u prezantua përpara fëmijëve të shkollave të qytetit të Klosit nga ana e Këndit të BE.

Në kuadër të ditës së Evropës, në datën 9 Maj 2018, u organizua një takim informues nga Koordinatorja Bledjana Hoxha  mbi  Këndin e  BE-së në këtë bashki. 

Takimi u zhvillua me nxënës të shkollës 9-Vjeçare të qytetit të Klosit . 

Në këtë takim u prezantua dhe u diskutua mbi funksionin e Këndit të BE-së pranë kësaj Bashkie si dhe u shpërndanë një numër i madh fletëpalosjesh informuese mbi BE-në për nxënësit.

Faqet