Histori nga vendi

Në datën 11 Maj 2018, Këndi i BE-së në Bashkinë Kurbin në kuadër të Javës Evropiane, organizoi një takim informues me punonjësit e administrates së kësaj bashkie.
Gjatë këtij takimi, pjesëmarrësit morën një informacion të plotë rreth deyrave dhe funksionit të Këndit të BE-së në këtë bashki si dhe rolit të pushtetit vendor në procesin e integrimit evropian të vendit. 
Informacioni rreth Këndit të BE u ofrua nëpërmjet një prezantimi të shkurtër dhe të detajuar nga koordiantorja e BE në këtë bashki si dhe nëpërmjet fletëpalosjeve të ndryshme.

Më datën 24 tetor 2018 në sallën e Këshillit Bashkiak Librazhd, u mbajt takimi me të rinj të moshave 16-18 vjec. Tematika e ditës informuese ishte Aktivitetet e Edukimit dhe Trajnimet nga programi Erasmus +. 20 të rinj të gjimnazit “Ibrahim Muca”, Librazhd u informuan rreth Erasmus + si fillim dhe më pas për programet e ndryshme që mund të përfitohen edhe nga të rinjtë në Shqipëri.  

Të rinjtë e ftuar u përzgjodhën në bashkëpunim me senatin e shkollës së mesme “Ibrahim Muca” mbi bazat e interesimit për tematikën dhe të qënurit aktive ndaj veprimtarive jashtëshkollore. 

Në datën 12 Prill 2018, Këndi i BE në bashkinë Kukës, organizoi një takim prezantues me një grup nxënësosh të shkollës së mese të përgjithëshme “Havzi Neza” të këtij qyteti. 

Gjatë këtij takimi, nzënësve iu shpjegua rroli dhe funksioni I këtij Këndi, si dhe disa prej çështjeve që ata mund ti drejtohen këtij këndi në të ardhmen. 

Nxënësit patën një interesim të lartë për të gjtiha programet e BE, veçanëerisht për Erasmus Plus, si një mundësi e mirë prej nga ku ata mund të përfitojnë një shkollim mjaft dinjitoz. 

Këndi i BE në Bashkinë Kukës në bashkëpunim me Qendrën për Progresin Rinor në këtë qytet dhe vullnetarë të ndryshëm të kësaj organizate ka ndërmarrë një fushatë prezantimi të Këndit të BE në të gjithë fshatrat e rrethit Kukës.

Në këtë kontekst, u organizua më datën 14 Maj 2018, një takim prezantues i Këndit të BE si edhe mundësive që ofron BE, me banorët e fshatit Topojan të njësisë administrative Shishtavec. 

Kendi i BE Kukës në bashkinë Kukës, në bashkëpunim me YËCA  - “Shoqata Shqiptare e Grave kristiane”, zhvilluan sot me date 16 Maj 2018,  një takim në Bashkinë e këtij qyteti në kuadër të projektit: “Askush të mos mbetet pas” (Leave No-one Behind) i cili është një program katërvjeçar i Kombeve të Bashkuara që synon të fuqizojë personat vulnerabël në Shqipëri duke mundësuar një qasje të barabartë në shërbimet dhe mundësitë publike, të kenë një zë në vendimmarrjen për çështje që ndikojnë në jetën e tyre dhe të sigurojnë llogaridhënien nga personat përgjegjës . 

Duke përfituar nga Panairi i Aftësive dhe Karrierës, i cili u mbajt në qytetin e Kukësit për herë të parë në datën 30 Maj 2018, Këndi i BE i këtij qyteti, organizoi pjesmarjen në këtë panair me një stendë të hapur për publikun. 

Gjatë kësaj dite, nisur edhe nga pjesmarja shumë aktive e të rinjve në përgjithësi por edhe e qytetarëve, stenda e Këndit të BE, pati një numër të lartë vizitorësh.

Në datën 21 Qershor 2018, Këndi i BE në Kukës ishte pjesmarës në Panairin e Karrierës i cili u zhvillua në fshatin Bicaj të Bashkisë Kukës

Për të pasur një përfaqësim dhe prezantim sa më të gjërë të Këndit të BE në këtë aktivitet, Koordinatorët lokalë të këtij këndi, udhëtuan në fshatin Bicaj për të zhvilluar një bashkëbisedim me banorë të fshatit, me qëllim vënien e tyre në dijeni për Këndin e BE në këtë qytet si dhe dhënien e një informacioni se çfarë ofron Këndi i BE për ta dhe sim und ta përdorin ata informacionin e marë prej tij.

Në datën 7 Korrik 2018, Këndi i BE në bashkinë Kukës, ishte i pranishëm në fshatin Shishtavec, një vend me potenciale të madh qoftë bujqësor ashtu dhe turistik, si dhe i mirënjohur për kultivimin dhe cilësinë e patates.

Gjatë takimit, punonjësit e Këndit, ju ofruam banorëve të zonës njohuri të mjaftueshme mbi mundësitë për të pasur mbështetjen e Bashkimit Europian në fushën e bujqësisë nëpërmjet programit IPARD të tij. 

Në datën 14 Shkurt 2018, disa nga femijët e projektit Underadio të financuar nga BE dhe që zhvillo aktivitetet e tij në rajonin e Kuçovës, vizituan Këndin e BE pranë bashkisë së këtij qyteti, Pasi u njohën me disa nga materialet e shumta që gjendeshin në stendat e këtij Këndi, ata vendosën të bëjnë disa regjistrime dhe këto informacione ti ndanin me bashkëmoshataret e tyre në të gjithë vendin nëpërmjet valëve të Radios që ata përdorin për projektet e tyre.

Regjistrimet e tyre këtë herë ishin me këto tema:

Në datën 27 Mars 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë u vizitua nga një grup nxënësish të shkollës 9-vjeçare “18 Tetori” të këtij qyteti.

Gjatë këtij takimi, nxënësit u njohën nga Koordinatori Lokal i BE, me qëllimin e hapjes së Këndit të BE në këtë bashki, mënyrën e funksionimit dhe me materiale të ndryshme që kishin të bënin me Bashkimin Evropian.

Më pas me nxënësit u zhvillua një seancë informimi në të cilën u prezantua BE; historikut, simbolet dhe institucioneve të saj.

Faqet