Aktivitete

“Siguria dhe shëndeti në punë”, ishte titulli i konferencës organizuar sot në Gjirokastër nga Këndi i BE i këtij qyteti në bashkëpunim me projektin ‘Bashkitë për në Evropë’ dhe Bashkinë e Gjirokastrës. 

Ky aktivitet u organizua në kuadër të simbolikës së dy ditëve shumë të rëndësishme: 28 Prill, “Dita Ndërkombëtare e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë” si dhe 1 Maji, “Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve”. 

02 Maj 2018

Me rastin e Ditës së Tokës, Këndi i BE-së në Bashkinë Përmet në bashkëpunim me Projektin” Bashkitë për Evropë” organizuan EkspoForumin “Promovimi dhe cilësia e produkteve lokale”.  Ky forum mblodhi së bashku fermerët, bizneset lokale, autoritetet vendore, autoritetet qëndore dhe grupet e tjera të interesit për të diskutuar në lidhje me vështirësitë dhe sfidat që duhet të kenë parasysh prodhuesit lokalë para se të bëhen pjesë e tregut europian.

29 Pri 2018

Tiranë, 26 prill 2018 - Delegacioni i BE-së në Shqipëri, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, kryebashkiakët shqiptarë dhe 61 koordinatorët vendorë të BE-së në bashkitë shqiptare u takuan sot në Tiranë për të diskutuar mbi performancën e pushtetit vendor në çështje që lidhen me BE-në. Diskutimet u përqendruan në progresin e bërë drejt ngritjes së sistemeve efektive institucionale dhe administrative për avancimin e procesit të integrimit evropian në nivel vendor.

26 Pri 2018

Projekti 'Bashkitë për Evropën', në bashkëpunim me Këndin e BE-së të Prrenjasit dhe ekipin e Bashkisë Prrenjas organizuan së bashku më 24 prill 2018 aktivitetin "Integrimi vjen prej nesh - Ne mund të ndikojmë në ndryshime" Një aktivitet i hapur publik për rolin e gruas në të ardhmen evropiane të Shqiperisë . Ky aktivitet u organizua nën patronazhin e Kryetares së Bashkisë së Prrenjasit Znj. Miranda Rira.

24 Pri 2018

U mbajt sot në Cërrik, një aktivitet promovues i ditës ndërkombëtare të Tokës, duke sjellë në vëmendje të qytetarëve por edhe të strukturave të ndryshme qëndrore dhe vendore, rëndësinë që ka ruajtia e mjedisit dhe menaxhimi i mirë I tokës, në këtë pjesë të Shqipërisë, të konsideruar tejet të frytëshme dhe të pasur me kultura të ndryshme.

Ky aktivitet i realizuar nga Bashkia e qytetit, në bashkëpunim me projektin “Bashkitë për në Evropë” si dhe nën vëmendjen e këndit të BE në qytetin e Cërrikut, u fokusua tek rëndësia që ka për rajonin e Cërrikut mirëpërdorimi dhe ruajtia e tokës.

23 Pri 2018

Kjo iniciativë erdhi në të njëjtën kohë me festimin më 17 prill, të Ditës Evropiane të Informimit të Rinisë! Politika Evropiane e Informacionit për të Rinjtë është miratuar me anë një rezolute të Këshillit më 25 nëntor 2015. Parimi kryesor i politikës është pjesëmarrja dhe informimi për të rinjtë. Prandaj, nisma të tilla që kanë në qendër edukimin dhe informimin e të rinjve kanë qenë shumë të rëndësishme.

17 Pri 2018

Në vijim të ngritjes së aftësive të koordinatorëve vendorë të BE në të gjitha bashkitë e vendit, me qëllim përballimin e suksesëshëm të sfidave që lindin në procesin e integrimit evropian edhe në njësitë e qeverisjes vendore, projekti "Bashkite për në Evropë” në bashkëpunim me ASPA, realizoi me sukses dy sesione trainimi dy ditore me temë "Politikat e Bashkimit Evropian ne Nivel Vendor".

13 Pri 2018

Projekti “Bashkitë për në Evropë”, i cili tashmë ka hyrë në një faze të qëndrueshme bashkëpunimi me Njësitë e Qeverisjes Vendore në Shqipëri, zhvilloi në datën 21 Mars 2018, në bashkëpunim me Këndin e BE në qytetin e Belshit dhe bashkinë e këtij qyteti aktivitetin me titull: “Liqenet e Belshit - Të ruajmë dhe vlerësojmë pasuritë tona natyrore dhe kulturore, si bazë për zhvillimin e qëndrueshëm”.

Aktiviteti u ideua nga grupi organizues: Këndi i BE dhe bashkia Belsh, në kuadër të Ditës Botërore të Ujit, tema e së cilës për vitin 2018 është “Natyra për Ujin”

21 Mar 2018

Pas sesionit të plotë të trainimit në qytetin e Vlorës me 30 koordintarorë lokalë të BE që administrojnë Këndet e BE në qytetin e tyre, cikli i ngritjes së kapaciteteve të tyre vijoi në qytetin e Krujës në datat 15 dhe 16 Mars 2018, me pjesën tjetër të tyre.

Ashtu si në trainimin e parë, në fokus të këtij sesioni, edhe për pjesën tjetër të koordinatorëve, ishte metodologjia e komunikimit ndërveprues e Këndeve të BE me faktorë të ndryshëm institucionalë, vendas dhe të huaj, në funksion të administrimit të proçeseve të përditëshme të punës së Këndit të BE.

15 Mar 2018, 16 Mar 2018

Në ditën e mësuesit, Këndi i BE në Bashkinë Mirditë, zgjodhi të organizojë një bashkëbisedim me të rinj dhe të reja të qytetit të Rrëshenit dhe qendrave përreth, në lidhje me mundësitë që ofron Programi i Bashkimit Evropian Erasmus Plus. 

07 Mar 2018

Faqet