Aktivitete

Më datën 22 Tetor, në kuadër të ditës kombëtare të aktivizmit, Këndi i Be-së Gramsh në bashkëpunim me Bashkinë Gramsh dhe organizatën Center of Development Gramsh, organizuan aktivitetin “Aktivizohu edhe ti!” në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, në qytetin e Gramshit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte nxitja e të rinjve për t’u bërë pjesë e projekteve sociale dhe për të ndërmarrë nisma në dobi të komunitetit.

22 Tet 2018

Më datën 14 Shtator 2018 Këndi i BE-së dhe stafi i Bashkisë Kurbin realizoi aktivitetin me tematikë "Promovimi i produkteve lokale dhe tradicionale të zonës së Kurbinit” në ambjentet e sheshit “Gjin Pjetri” në qytetin e Laçit. Qëllimi panairit ishtë promovimi i bizneseve dhe prodhimet e ndryshme të cilët promovuan gjatë aktivitetit, prodhimet agro-bujqësore, të etnografise kulturore, si dhe kulinarinë Kurbinase

14 Sht 2018

Këndi i Bashkimit Europian në Bashkinë Përmet organizoi gjatë muajit Korrik dhe Gusht një sërë aktivitetesh me 20 nxënësit anëtarë të Klubit Veror të BE. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte të mësonin rreth BE-së duke u argëtuar, duke shkëmbyer eksperienca dhe me anë të aktiviteteve në natyrë, të cilat përfshinë:

17 Qer 2018

Këndi i Bashkimit Evropian në Bajram Curri, në bashkëpunim më bashkinë e këtij qytetit dhe me mbështetjen e projektit “Bashkitë për në Evropë”, realizuan në datën 17 Korrik 2018, në ambjentet e Muzeut Historik të qytetit, aktivitetin me temë “Punimet artizanale të grave tropojane në funksion të Ekoturizmit”.

17 Kor 2018

Fier, Roskovec, Patos, Vlorë, Himarë 4-6 korrik 2018

Këndet e Bashkimit Evropian në Bashkitë Fier, Roskovec, Patos, Vlorë dhe Himarë, zhvilluan në datat 4 – 6 Korrik 2018, një tur tre ditor në këto pesë Njësi të Qeverisjes Vendore me një grup të rinj dhe të rejash gjimnazistë nga secili qytet i sipër përmendur.

04 Kor 2018, 05 Kor 2018, 06 Kor 2018

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në bashkëpunim me  Projektin “Bashkitë për në Evropë”, organizuan në datën 5 Korrik 2018, në ambjentet e Shtëpisë së Evropës “House of Europe” në Tiranë, një takim pune mbi “Treguesit e Vlerësimit të Performancës së Bashkive” në kuadër të Integrimit Evropian të vendit.

05 Kor 2018

Projekti Bashkitë për në Evropë, përmbyll me sukses trainimin për “Shkrimi i suksesshëm i një projekt - propozimi”

Pas grupit të parë të Koordinatorëve, grupi i dyte i tyre, përmbylli sot me sukses, ciklin mbi “Shkrimin e suksesshëm të një Projekti”, në kuadër të ngritjes së fondeve në njësitë e qeverisjes së tyre vendore nga programet e ndryshme të Bashkimit Evropian. 

27 Qer 2018, 28 Qer 2018, 29 Qer 2018

Trajnimi për Koordinatorët  Lokalë të BE-së mbi “Ciklin e Menaxhimit të Projektit” u realizua në datat 20, 21 dhe 22 Qershor, 2018 në Durrës.

Në këtë trajnim ata morën informacione të nevojshme nga ekspertja Znj. Entela Pinguli dhe Ekipi i Projektit “Bashkitë për në Evropë” për hapat që duhen ndjekur në shkrimin e projekteve sipas formatit të Bashkimit Evropian. Një nga nevojat e ngritura shpesh nga bashkitë ka qenë pikërisht trajnimi në fushën e shkrimit dhe menaxhimit të projekteve të BE-së.  

20 Qer 2018, 21 Qer 2018, 22 Qer 2018

Dita e Turizmit Malor u festua në Razëm më 23 qershor 2018, një aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Malësisë së Madhe, me mbështetjen e projektit "Bashkitë për në Evropë". 

23 Qer 2018

Në datën 18 Qershor 2018 në Sallën e Konferencave të Bashkisë Berat u zhvillua aktiviteti hapës i Kampit “Trashëgimi+” , aktivitet që këtë vit organizohet nga Bashkia Berat me mbështetjen e Projektit ‘’Bashkitë për Europë’’. Ky aktivitetet vjen në sinergji me partnerë të tjerë të rëndësishëm si : Korpusi i Amerikan i Paqes, Qendra e Artizanatit Margarita, Shkolla e Mesme Profesionale ‘’ Kristo Isak’’ dhe Organizata Trashegimia Kulturore pa Kufij.

18 Qer 2018

Faqet