Skip to main content
 • Klinika Trajnuese, thirrjet e hapura për “Horizon Europe”

  Organizuar nga ASPA dhe “Bashkitë për në Evropë, dhe koordinuar nga AKKSHI

 • Sesioni i dytë i trajnimeve për Politikat e Kohezionit të BE

  Projekti “Bashkitë për në Evropë”, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Regional Development Programme Albania, kanë zhvilluar në datën 27 Qershor 2023, në Pallatin e Kongreseve, SESIONIN E DYTË të trajnimeve me stafet e Njësive të Integrimit Evropian dhe pjesëtarë të interesuar nga stafet e bashkive, trajnimin me temë: “Politikat e Kohezionit të Bashkimit Evropian”.

 • “Politikat e kohezionit të Bashkimit Evropian”, trajnim me stafet e bashkive

  Projekti “Bashkitë për në Evropë”, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Regional Development Programme Albania, kanë zhvilluar në datën 27 qershor 2023, në Pallatin e Kongreseve, trajnimin me stafet e Njësive të Integrimit Evropian dhe pjesëtarë të interesuar nga stafet e bashkive, trajnimin me temë: “Politikat e Kohezionit të Bashkimit Evropian”.

 • Nisin trajnimet e stafeve të bashkive për aplikime në projektet e BE-së, CERV

  “Bashkitë për në Evropë” dhe ASPA zhvilluan në datat 15-16 qershor 2023, në Tiranë, trajnimin për grupin e parë të stafeve të Njësive të Integrimit Evropian dhe bashkive respektive, i cili ishte i fokusuar në fazat e njëpasnjëshme të aplikimit për projekte, në kuadër të thirrjes së hapur të Binjakëzimit dhe Angazhimit qytetar, nga programi i Bashkimit Evropian, CERV.

 • BPE & ASPA, trajnimet për shkrimin e projekteve vazhdojnë në Vlorë

  Në datat 11-13 prill 2023, Projekti “Bashkitë në Evropë” në bashkëpunim me ASPA, ka vazhduar serinë e trajnimeve me temë, “Rrugëtimi drejt Shkrimit të një Projekt Propozimi të Suksesshëm”. Gjatë tre ditëve të trajnimit, i është lënë një hapësirë e posaçme edhe ndarjes së përvojave dhe mësimeve të nxjerra nga fazat e aplikimit për Grante nën projektin “EU for Municipalities”, përvoja të cilat janë ndarë nga ekspertët e këtij projekti në ditën e tretë të trajnimit.