Skip to main content
 • Funksionimi i Njësive të Integrimit dhe Komunikimi: Trajnime me stafet e reja

  Projekti “Bashkitë për në Evropë” vazhdon trajnimet e stafeve të Njësive të Integrimit Evropian në Bashkitë e Shqipërisë.
  Në datat 19-22 Dhjetor 2023, kemi qenë me dy grupet e përfaqësuesve të emëruar rishtaz në strukturat e integrimit evropian, ndërsa në datat .

 • ASPA dhe “Bashkitë për në Evropë”, trajnim për Rregullat e Prokurimit

  Në datat 13-15 Dhjetor 2023, Projekti “Bashkitë për në Evropë” në bashkëpunim me ASPA kanë zhvilluar raundin e parë rajonal të trajnimeve me bashkitë e qarkut Tiranë, Durrës dhe Dibër.
  Në fokus të trajnimit kanë qenë Procedurat e Rregullave të Prokurimit, nën PRAG. 
  Znj. Elda Baguca, Menaxhere e ASPA bëri një ekspoze të përpjekjeve të vazhdueshme të ASPA, të fokusuara në rritjen e kapaciteteve të pushtetit vendor, nëpërmjet trajnimeve praktike me të gjitha bashkitë e Shqipërisë. 

 • “Bashkitë për në Evropë”, zhvillohet mbledhja e Komitetit Drejtues

  Në datën 5 dhjetor 2023, është zhvilluar mbledhja e Komitetit Drejtues të Projektit “Bashkitë për në Evropë”.
  Mbledhja e drejtuar nga Ministri i Shtetit për Qeverisjen Lokale, ndërsa të pranishëm kanë qenë Znj. Marie AUGOUY, Menaxhere Programi për Qeverisjen Lokale dhe Zhvillimin Rajonal në Delegacionin e BE në Tiranë, Z. Ermal Elezi, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, si dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve, anëtarë të Komitetit Drejtues të Projektit.

 • Roli i Njësive të integrimit: Trajnime me stafet drejtuese të Bashkive

  Përmbyllet trajnimi i parë 2-ditor mbi "Rolin e Bashkive në Procesin e Integrimit Evropian", me grupin e parë të përfaqësuesve të bashkive, Sekretarë të Përgjithshëm dhe Nënkryetarë. 
  Trajnimet që vazhdojnë dhe në ditët në vijim, po organizohen në bashkëpunim të ngushtë me ASPA-n.
  Përfaqësuesja e ASPA, Znj. Mimoza Hajdari theksoi rëndësinë e këtyre trajnimeve për trupën drejtuese të bashkive, sidomos ekipeve të reja, për të përvetësuar rolin e tyre në procesin e integrimit dhe rëndësinë që ka angazhimi i tyre. 

 • Workshop me TAIEX: “Zhvillimi i Standardeve në Fushën e Shërbimeve Sociale në Nivel Vendor”

  Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, në koordinim me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me mbështetjen e Projektit “Bashkitë për në Evropë” dhe të TAIEX ka organizuar Workshop-in me fokus “Zhvillimin e Standardeve në Fushën e Shërbimeve Sociale në Nivel Vendor”.