Dita e Evropës në Elbasan

  • Posted on: 8 October 2018
  • By: admin

Në datën 9 Maj 2018, me rastin e Ditës së Evropës, Këndi i BE pranë Bashkisë Elbasan zhvilloi një takim me nxënësit e klasës së 8-të të shkollës 9-vjeçare “Hamit Mullisi”. 

Në këtë takim u be një prezantim i përgjithshëm i Bashkimit Evropian si dhe rrolit të Këndit të BE. 

Një vëmëndje të veçantë gjatë këtij takimi iu kushtua emigracionit të paligjshëm si dhe respektimit të rregullave për levizjen e lirë në hapësirën Shengen.

Në fund të takimit, nxënësit pjesëmarës zhvilluan një quiz ku më të zotët morën dhurata simbolike.  Aktiviteti u pasqyrua dhe ne mediat lokale: https://youtu.be/PApVoMIEn6E