Aktivitet rrjetëzimi i Këndit të BE Kuçovë

  • Posted on: 16 October 2018
  • By: admin

Në datën 29 Prill 2018, Këndi i BE në Bashkinë Kuçovë në bashkëpunim me Qendrën Rinore dhe projektin Underadio organizuan një vizitë në Bashkinë Belsh.

Të rinjtë u pritën në një takim nga Koordinatori i BE në Bashkinë Belshit i cili iu foli të rinjve mbi qytetin e Belshit, historinë, trashëgiminë dhe aktivitetet kulturore më të rëndësishme që zhvillohen në këtë qytet.

Gjatë këtij takimi, u vendos që të dy Këndet e BE në bashkive Kuçovë dhe Belsh, të organizojnë në të ardhmen disa takime të përbashkëta me të rinjtë e dy bashkive si në sport, trajnime të perbashketa, aktivitete kulturore etj… me qëllim aqë të rinjtëtë. Njihen së pari me tyre, e më pas të mund të ideojnë projekte të ndryshme të përbashkëta.