Aktivitet promovues për Këndin e BE në Kurbin

  • Posted on: 18 June 2018
  • By: admin

Në datën 06 Qershor 2018, Koordinatorja e Këndit të BE në Bashkinë Kurbin realizoi një aktivitet promovues rreth Këndit të BE-së në këtë qytet  me nxënës të klasës së VIII, në shkollën nr.3 Laç,Kurbin. 
Perveç njohjes me Këndin e BE-së, nxënësit trajtuan si temë Kushtet e Proçesit të Integrimit të Shqipërisë në BE. 
Njëkohësisht ata u njohëm edhe me disa nga punimet e nxenësve të nryshëm të qytetit, realizuar me këtë tematikë.