Aktivitete

Më datën 14 Shtator 2018 Këndi i BE-së dhe stafi i Bashkisë Kurbin realizoi aktivitetin me tematikë "Promovimi i produkteve lokale dhe tradicionale të zonës së Kurbinit” në ambjentet e sheshit “Gjin Pjetri” në qytetin e Laçit. Qëllimi panairit ishtë promovimi i bizneseve dhe prodhimet e ndryshme të cilët promovuan gjatë aktivitetit, prodhimet agro-bujqësore, të etnografise kulturore, si dhe kulinarinë Kurbinase

14 Sht 2018

Këndi i Bashkimit Europian në Bashkinë Përmet organizoi gjatë muajit Korrik dhe Gusht një sërë aktivitetesh me 20 nxënësit anëtarë të Klubit Veror të BE. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte të mësonin rreth BE-së duke u argëtuar, duke shkëmbyer eksperienca dhe me anë të aktiviteteve në natyrë, të cilat përfshinë:

17 Qer 2018

Këndi i Bashkimit Evropian në Bajram Curri, në bashkëpunim më bashkinë e këtij qytetit dhe me mbështetjen e projektit “Bashkitë për në Evropë”, realizuan në datën 17 Korrik 2018, në ambjentet e Muzeut Historik të qytetit, aktivitetin me temë “Punimet artizanale të grave tropojane në funksion të Ekoturizmit”.

17 Kor 2018

Fier, Roskovec, Patos, Vlorë, Himarë 4-6 korrik 2018

Këndet e Bashkimit Evropian në Bashkitë Fier, Roskovec, Patos, Vlorë dhe Himarë, zhvilluan në datat 4 – 6 Korrik 2018, një tur tre ditor në këto pesë Njësi të Qeverisjes Vendore me një grup të rinj dhe të rejash gjimnazistë nga secili qytet i sipër përmendur.

04 Kor 2018, 05 Kor 2018, 06 Kor 2018

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në bashkëpunim me  Projektin “Bashkitë për në Evropë”, organizuan në datën 5 Korrik 2018, në ambjentet e Shtëpisë së Evropës “House of Europe” në Tiranë, një takim pune mbi “Treguesit e Vlerësimit të Performancës së Bashkive” në kuadër të Integrimit Evropian të vendit.

05 Kor 2018