Aktivitete

Në datat 1 dhe 2 Tetor, projekti Bashkitë për në Evropë, në bashkëpunim me Ministrinë e Rendit që mbulon edhe çështjet e pushtetit vendor, si dhe me mbështetjen e programit TAIEX “ Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission” – “Instrumenti i Asistencës Teknike dhe Shkëmbimit të Informacionit të Komisionit Evropian”, zhvilloi trajnimin dy ditor me temë: “Ngritjen e kapaciteteve për pushtetin vendor në lidhje me procesin e integrimit evropian të vendit”.

30 Tet 2018

Permbyllet ne Vlore raundi i pare i Trajnimeve Tematike mbi “Menaxhimin e Projekteve te Financuara nga BE ne Praktike” me perfaqesues nga ekipet zbatuese te Projekteve te financuara nga BE nga Bashkite Berat, Skrapar, Himare, Fier, Vlore, si dhe Koordinatoret e BE-se. 

25 Tet 2018, 26 Tet 2018

Më datën 22 Tetor, në kuadër të ditës kombëtare të aktivizmit, Këndi i Be-së Gramsh në bashkëpunim me Bashkinë Gramsh dhe organizatën Center of Development Gramsh, organizuan aktivitetin “Aktivizohu edhe ti!” në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, në qytetin e Gramshit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte nxitja e të rinjve për t’u bërë pjesë e projekteve sociale dhe për të ndërmarrë nisma në dobi të komunitetit.

22 Tet 2018

Më datën 14 Shtator 2018 Këndi i BE-së dhe stafi i Bashkisë Kurbin realizoi aktivitetin me tematikë "Promovimi i produkteve lokale dhe tradicionale të zonës së Kurbinit” në ambjentet e sheshit “Gjin Pjetri” në qytetin e Laçit. Qëllimi panairit ishtë promovimi i bizneseve dhe prodhimet e ndryshme të cilët promovuan gjatë aktivitetit, prodhimet agro-bujqësore, të etnografise kulturore, si dhe kulinarinë Kurbinase

14 Sht 2018

Këndi i Bashkimit Europian në Bashkinë Përmet organizoi gjatë muajit Korrik dhe Gusht një sërë aktivitetesh me 20 nxënësit anëtarë të Klubit Veror të BE. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ishte të mësonin rreth BE-së duke u argëtuar, duke shkëmbyer eksperienca dhe me anë të aktiviteteve në natyrë, të cilat përfshinë:

17 Qer 2018