Aktivitete

Fier, Roskovec, Patos, Vlorë, Himarë 4-6 korrik 2018

Këndet e Bashkimit Evropian në Bashkitë Fier, Roskovec, Patos, Vlorë dhe Himarë, zhvilluan në datat 4 – 6 Korrik 2018, një tur tre ditor në këto pesë Njësi të Qeverisjes Vendore me një grup të rinj dhe të rejash gjimnazistë nga secili qytet i sipër përmendur.

04 Kor 2018, 05 Kor 2018, 06 Kor 2018

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në bashkëpunim me  Projektin “Bashkitë për në Evropë”, organizuan në datën 5 Korrik 2018, në ambjentet e Shtëpisë së Evropës “House of Europe” në Tiranë, një takim pune mbi “Treguesit e Vlerësimit të Performancës së Bashkive” në kuadër të Integrimit Evropian të vendit.

05 Kor 2018

Projekti Bashkitë për në Evropë, përmbyll me sukses trainimin për “Shkrimi i suksesshëm i një projekt - propozimi”

Pas grupit të parë të Koordinatorëve, grupi i dyte i tyre, përmbylli sot me sukses, ciklin mbi “Shkrimin e suksesshëm të një Projekti”, në kuadër të ngritjes së fondeve në njësitë e qeverisjes së tyre vendore nga programet e ndryshme të Bashkimit Evropian. 

27 Qer 2018, 28 Qer 2018, 29 Qer 2018

Trajnimi për Koordinatorët  Lokalë të BE-së mbi “Ciklin e Menaxhimit të Projektit” u realizua në datat 20, 21 dhe 22 Qershor, 2018 në Durrës.

Në këtë trajnim ata morën informacione të nevojshme nga ekspertja Znj. Entela Pinguli dhe Ekipi i Projektit “Bashkitë për në Evropë” për hapat që duhen ndjekur në shkrimin e projekteve sipas formatit të Bashkimit Evropian. Një nga nevojat e ngritura shpesh nga bashkitë ka qenë pikërisht trajnimi në fushën e shkrimit dhe menaxhimit të projekteve të BE-së.  

20 Qer 2018, 21 Qer 2018, 22 Qer 2018

Dita e Turizmit Malor u festua në Razëm më 23 qershor 2018, një aktiviteti i organizuar nga Bashkia e Malësisë së Madhe, me mbështetjen e projektit "Bashkitë për në Evropë". 

23 Qer 2018